• Jachthaven Katwijk foto

Wachtlijst

Wachtlijst voor ligplaatsen

Voor onbepaalde tijd is er een STOP op inschrijvingen op de wachtlijst voor de lengte van 4.50 tm 8.99 meter ingevoerd.

Wachtlijst boxen, hoe werkt dit?
De toewijzing van ligplaatsen geschiedt door de havenmeester op volgorde van aanmelding. Hierbij wordt rekening gehouden met onderstaande regels:

  • Bij gebrek aan voldoende ligplaatsen zal de voorkeur gegeven worden aan inwoners van de gemeente Katwijk.
  • Niet-ingezetenen van Katwijk komen daarna aan de beurt.
  • Bij het toewijzen van ligplaatsen wordt zorgvuldig gekeken naar een passende box. De grootte van het vaartuig, inclusief eventuele bijboot, in relatie tot de box afmetingen (lengte en breedte) bepalen de toewijzing.
    Om veiligheidsredenen mag:
    het schip niet buiten de box uitsteken.
    de lengte van het schip mag niet meer dan 1m.50 korter zijn, dan de lengte van de box.
  • Wanneer u onze toewijzing afwijst, dan vervalt uw huidige positie op de wachtlijst, gerelateerd aan de datum. De datum van uw afwijzing wordt de nieuwe datum, welke bepalend is voor uw positie op de wachtlijst. Wijst u 5x een box-aanbieding af, dan wordt u van de wachtlijst verwijderd en kunt u zich niet opnieuw inschrijven.

Kosten:
Wij brengen €15,00 per jaar in rekening per plaats op onze wachtlijst.

Aanmelden voor op de wachtlijst:
Vul het wachtlijst aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Wij plaatsen u met de door u ingevulde gegevens op onze wachtlijst.

Uw positie op de wachtlijst: 
Wilt u zien op welke positie u staat?
1x in de 2 maanden plaatsen wij de vernieuwde: wachtlijst:wachtlijst juni

 

LET OP: In verband met de privacywet  “Autoriteit Persoonsgegevens” kunt u uw positie op de wachtlijst volgen aan de hand van uw relatienummer. Uw relatienummer staat op uw rekening voor de wachtlijst vermeld.

Meeste gestelde vragen: FAQ boxen


Box aantallen per meter:
Onze jachthaven heeft box maten vanaf de lengte van 5.00 meter tot 13.99 meter. Hieronder vindt u een overzicht.
Lengte steiger
Aantal boxen
0-4,99
10
5-5,99
10
6-6,99
39
7-7,99
31
8-8,99
43
9-9,99
52
10-10,99
25
11-11,99
44
12-12,99
14
13-13,99
13
281

 

De wachtlijst is bijgewerkt d.d. 10-6-2024