• Jachthaven Katwijk foto

Wachtlijst

Wachtlijst voor ligplaatsen

Wachtlijst boxen, hoe werkt dit?
De toewijzing van ligplaatsen geschiedt door het secretariaat op volgorde van aanmelding. Hierbij wordt rekening gehouden met onderstaande regels:

  • Bij gebrek aan voldoende ligplaatsen zal de voorkeur gegeven worden aan inwoners van de gemeente Katwijk.
  • Bent u lid van de AWK (Algemene Watersportvereniging Katwijk) of Watersportvereniging Skuytevaert krijgt u als inwoner van Katwijk voorrang op niet leden.
  • Niet-ingezetenen van Katwijk, ongeacht of zij wel of niet lid zijn van een der beide verenigingen, komen daarna aan de beurt.
  • Bij het toewijzen van ligplaatsen zal bovendien rekening worden gehouden met de grootte van het vaartuig in relatie tot de box afmetingen. In de regel mag de afwijking ten opzichte van de box maximaal 1 meter bedragen,  waarbij het vaartuig niet mag uitsteken.
  • Bent u nog geen lid van een van de watersportverenigingen, maar staat u wel al op onze wachtlijst, dan is de datum van inschrijving bij een van de hierboven genoemde watersportverenigingen bepalend voor de plaats op de wachtlijst en vervalt de eerdere datum van inschrijving op de wachtlijst.
  • Wanneer u onze toewijzing afwijst, dan vervalt uw huidige positie op de wachtlijst, gerelateerd aan de datum. De datum van uw afwijzing wordt de nieuwe datum, welke bepalend is voor uw positie op de wachtlijst.

Kosten:
Wij brengen €10,00 per jaar in rekening per plaats op onze wachtlijst.

Aanmelden voor op de wachtlijst:
Vul het wachtlijst aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Wij plaatsen u met de door u ingevulde gegevens op onze wachtlijst. » Naar het wachtlijst aanmeldformulier 

Uw positie op de wachtlijst: 
Wilt u zien op welke positie u staat?
Open het document Wachtlijst april 2021

LET OP: In verband met de privacywet  “Autoriteit Persoonsgegevens” kunt u uw positie op de wachtlijst volgen aan de hand van uw relatienummer. Uw relatienummer staat op uw wachtlijst jaarrekening vermeld. Wij plaatsen iedere maand een update.

Via de wachtlijst een andere plek in de haven?
Als vaste ligger kunt u ook een andere plek in de haven krijgen door u aan te melden op de wachtlijst. Onderling ruilen van box mag altijd: de kosten per box ruiling zijn € 50,00.

 

FAQ:
Vraag: Is de box “mijn ligplaats”?
Een ligplaatshouder betaalt voor een ligplaats en niet voor een specifieke plaats.
De havendirectie/havenmeester wijst een ligplaats toe en deze komt normaliter overeen met de omvang van de boot.

Vraag: Krijg ik mijn geld terug als ik mijn box opzeg?
Opzegging kan altijd, schriftelijk en per 1 ste van een kalendermaand, u heeft in Jachthaven Katwijk  3 maanden opzegtermijn.  Zegt u uw box op voor 31 september dan verrekenen wij  de resterende jaarhuur maanden.

Vraag: wat als ik  mijn vaartuig verkoop?
Wanneer u uw vaartuig verkocht heeft, dan dient u direct de havendirectie/havenmeester daar van op de hoogte te stellen.

Vraag: Kan ik de ligplaats door geven aan de koper?
Nee,  als u uw vaartuig verkoopt heeft de koper van uw vaartuig geen recht op de ligplaats

Vraag: Mag ik de ligplaats behouden tijdens de zoektocht naar een nieuw vaartuig?
Verkoopt u uw vaartuig als vaste ligger en u wilt de box blijven gebruiken, houdt er rekening mee met de grootte van het nieuwe vaartuig in relatie tot de huidige box afmetingen. In de regel mag de afwijking ten opzichte van de box maximaal 1 meter bedragen,  waarbij het vaartuig niet mag uitsteken. Wijkt de afmeting van uw nieuwe vaartuig meer dan 1 meter korter of langer of breder dan de huidige box lang of breed is, dan kunt u via de wachtlijst procedure in aanmerking komen voor een grotere of kleinere box.   In afwachting op een passende box dient u elders een uw vaartuig te stallen.

Vraag: Wat als ik een nieuw vaartuig heb gekocht?
U bent verplicht aan de havenmeester te melden dat u een nieuw vaartuig heeft gekocht. Uiteindelijk beslist de havenmeester of deze wel/niet in de box mag. Uw vaartuig dient te voldoen aan artikel 9 van onze voorwaarden. Wanneer uw vaartuig voldoet aan de juiste afmeting en goede staat van onderhoud, zal er volgens het reglement een nieuw huurcontract opgesteld worden. Legt u zonder overleg een ander vaartuig in de box, dan heeft de havendirectie het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Box aantallen per meter:
Onze jachthaven heeft box maten vanaf de lengte van 5.00 meter tot 14.00 meter. Hieronder vindt u een overzicht.

 

510
6-722
7,25-820
8-936
9-1046
10-1153
11-1222
12-1351
13-1430
Totaal 290

 

De wachtlijst is bijgewerkt d.d. januari 2021