• Jachthaven Katwijk foto

Wachtlijst

Wachtlijst voor ligplaatsen

Wachtlijst boxen, hoe werkt dit?
De toewijzing van ligplaatsen geschiedt door het secretariaat op volgorde van aanmelding. Hierbij wordt rekening gehouden met onderstaande regels:

 • Bij gebrek aan voldoende ligplaatsen zal de voorkeur gegeven worden aan inwoners van de gemeente Katwijk.
 • U krijgt, als inwoner van Katwijk, voorrang op niet leden als u lid bent van:
  AWK (Algemene Watersportvereniging Katwijk)
  www.watersport-katwijk.nl/vereniging/lidmaatschap/
  Watersportvereniging Skuytevaert
  www.skuytevaert.nl
 • Niet-ingezetenen van Katwijk, ongeacht of zij wel of niet lid zijn van een der beide verenigingen, komen daarna aan de beurt.
 • Bij het toewijzen van ligplaatsen zal bovendien rekening worden gehouden met de grootte van het vaartuig in relatie tot de box afmetingen. In de regel mag de afwijking ten opzichte van de box maximaal 1 meter bedragen,  waarbij het vaartuig niet mag uitsteken.
 • Bent u nog geen lid van een van de watersportverenigingen, maar staat u wel al op onze wachtlijst, dan is de datum van inschrijving bij een van de hierboven genoemde watersportverenigingen bepalend voor de plaats op de wachtlijst en vervalt de eerdere datum van inschrijving op de wachtlijst.
 • Wanneer u onze toewijzing afwijst, dan vervalt uw huidige positie op de wachtlijst, gerelateerd aan de datum. De datum van uw afwijzing wordt de nieuwe datum, welke bepalend is voor uw positie op de wachtlijst.

Kosten:
Wij brengen €10,00 per jaar in rekening per plaats op onze wachtlijst.

Aanmelden voor op de wachtlijst:
Vul het wachtlijst aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Wij plaatsen u met de door u ingevulde gegevens op onze wachtlijst. » Naar het wachtlijst aanmeldformulier 

Uw positie op de wachtlijst: wachtlijst november 2021
Wilt u zien op welke positie u staat?
Open het document: 

LET OP: In verband met de privacywet  “Autoriteit Persoonsgegevens” kunt u uw positie op de wachtlijst volgen aan de hand van uw relatienummer. Uw relatienummer staat op uw wachtlijst jaarrekening vermeld. Wij plaatsen iedere maand een update.

Via de wachtlijst een andere plek in de haven?
Als vaste ligger kunt u ook een andere plek in de haven krijgen door u aan te melden op de wachtlijst. Onderling ruilen van box mag altijd: de kosten per box ruiling zijn € 50,00.

 

FAQ:

Vraag: Is de box “mijn ligplaats”?
Een ligplaatshouder huurt de box ruimte op basis van de door de havenmeester toegewezen box, met het contractueel vast gelegde schip.

Vraag: Als ik mijn boot verkoop behoud ik dan “mijn ligplaats”?
Verkoopt u uw contractueel vast gelegde schip, dan vervalt daarmee het recht op die box ruimte in Jachthaven Katwijk.
Bent u voornemens een ander schip te kopen:
Dan zijn dit de regels voor u op een rijtje bij de aankoop van een ander schip:

 • U bent verplicht met de havenmeester vooraf te overleggen of uw nieuwe schip in uw huidige box gestald mag worden. Uiteindelijk beslist de havenmeester of deze box wel/niet een passende box is.
 • Uw schip dient te voldoen aan artikel 9 van onze algemene voorwaarden: https://www.jachthavenkatwijk.nl/ligplaatsen/hiswa-reglement/
 • Zorg dat uw schip voldoet aan de juiste afmeting. In de regel mag de afwijking ten opzichte van de box maximaal 1 meter bedragen, waarbij het vaartuig niet mag uitsteken.
 • Uw schip moet in goede staat van onderhoud zijn.

Vraag: Krijg ik mijn geld terug als ik mijn box opzeg?
Opzegging kan altijd, schriftelijk. Jachthaven Katwijk hanteert een 3 maanden opzegtermijn.  Na de datum van afmelding gaan de opzeggingsmaanden per  1 ste van de volgende  kalendermaand in.

Vraag: Box met een andere afmeting:
Wilt u in aanmerking komen voor een box met een andere lengte of breedte, dan kunt u via de wachtlijstprocedure of ruiling in aanmerking komen voor een grotere of kleinere box. In afwachting op een passende box dient u elders uw vaartuig te stallen of te wachten met de aankoop. Aanmelden voor de wachtlijst kan op onze website: https://www.jachthavenkatwijk.nl/ligplaatsen/wachtlijst/

ligplaats door geven aan de koper?
Nee,  als u uw vaartuig verkoopt heeft de koper van uw vaartuig geen recht op de ligplaats

Box aantallen per meter:
Onze jachthaven heeft box maten vanaf de lengte van 5.00 meter tot 14.00 meter. Hieronder vindt u een overzicht.

 

510
6-722
7,25-820
8-936
9-1046
10-1153
11-1222
12-1351
13-1430
Totaal 290

 

De wachtlijst is bijgewerkt d.d. november 2021