Wachtlijst

Wachtlijst boxen, hoe werkt dit?
De toewijzing van ligplaatsen geschiedt door het secretariaat op volgorde van aanmelding. Bij gebrek aan voldoende ligplaatsen zal de voorkeur gegeven worden aan inwoners van de gemeente Katwijk, waarbij voorrang zal worden verleend aan leden van de Algemene Watersportvereniging Katwijk en Watersportvereniging Skuytevaert welke inwoner zijn van gemeente Katwijk. Daarna niet ingezetenen, ongeacht of zij wel of niet lid zijn van een der beiden verenigingen. Bij het toewijzen van ligplaatsen zal bovendien rekening worden gehouden met de grootte van het vaartuig in relatie tot de box afmetingen. In de regel mag de afwijking ten opzichte van de box maximaal 1 meter bedragen, waarbij het vaartuig niet mag uitsteken.

Wachtlijst aanmeldformulier: Klik hier

Wilt u zien op welke positie u staat? klik hier

Onze jachthaven heeft boxmaten vanaf de lengte van: 5.00 meter tot 14.00 meter.

Box aantallen per meter

510
6-722
7,25-820
8-936
9-1046
10-1153
11-1222
12-1351
13-1430
Totaal 290


De wachtlijst is bijgewerkt d.d. 06-09-2017