Wachtlijst

 

Wachtlijst boxen, hoe werkt dit?
De toewijzing van ligplaatsen geschiedt door het secretariaat op volgorde van aanmelding. Bij gebrek aan voldoende ligplaatsen zal de voorkeur gegeven worden aan inwoners van de gemeente Katwijk, waarbij voorrang zal worden verleend aan leden van de Algemene Watersportvereniging Katwijk en Watersportvereniging Skuytevaert welke inwoner zijn van gemeente Katwijk. Daarna niet ingezetenen, ongeacht of zij wel of niet lid zijn van een der beiden verenigingen. Bij het toewijzen van ligplaatsen zal bovendien rekening worden gehouden met de grootte van het vaartuig in relatie tot de box afmetingen. In de regel mag de afwijking ten opzichte van de box maximaal 1 meter bedragen,  waarbij het vaartuig niet mag uitsteken.

Als nog lid worden van een van de watersportverenigingen terwijl u al op de wachtlijst bij Jachthaven Katwijk staat:
Dan is die datum van inschrijving bij een van de watersportvereining, bepalend voor de plaats op de wachtlijst en vervalt de eerdere datum van inschrijving op de wachtlijst.

Wij brengen €10.00 per jaar in rekening voor een plekje op onze wachtlijst.

Wachtlijst aanmeldformulier: Klik hier

Op welke positie staat u op de wachtlijst Klik hier 

Wilt u zien op welke positie u staat?LET OP: In verband met de privacywet  "Autoriteit Persoonsgevens" zijn alle namen verwijderd en kunt u uw positie op de wachtlijst volgen,aan de hand van uw relatienummer.
Uw relatienummer staat op uw wachtlijst jaarrekening vermeld.

Onze jachthaven heeft boxmaten vanaf de lengte van:  5.00 meter tot 14.00 meter.

Box aantallen per meter

5 10    
6-7 22  
7,25-8 20    
8-9 36    
9-10 46    
10-11 53    
11-12 22    
12-13 51    
13-14 30    
Totaal  290    

 

 


De wachtlijst is bijgewerkt d.d. 01-08-2019