Wachtlijst

 

Wachtlijst boxen, hoe werkt dit?
De toewijzing van ligplaatsen geschiedt door het secretariaat op volgorde van aanmelding. Bij gebrek aan voldoende ligplaatsen zal de voorkeur gegeven worden aan inwoners van de gemeente Katwijk, waarbij voorrang zal worden verleend aan leden van de Algemene Watersportvereniging Katwijk en Watersportvereniging Skuytevaert welke inwoner zijn van gemeente Katwijk. Daarna niet ingezetenen, ongeacht of zij wel of niet lid zijn van een der beiden verenigingen. Bij het toewijzen van ligplaatsen zal bovendien rekening worden gehouden met de grootte van het vaartuig in relatie tot de box afmetingen. In de regel mag de afwijking ten opzichte van de box maximaal 1 meter bedragen,  waarbij het vaartuig niet mag uitsteken.

Als nog lid worden van een van de watersportverenigingen terwijl u al op de wachtlijst bij Jachthaven Katwijk staat:
Dan is die datum van inschrijving bij een van de watersportvereniging, bepalend voor de plaats op de wachtlijst en vervalt de eerdere datum van inschrijving op de wachtlijst.

Afwijzing box na toewijzing haven meester
Wanneer u onze toewijzing afwijst, dan vervalt uw huidige positie op de wachtlijst, gerelateerd aan de datum. De datum van uw afwijzing wordt de nieuwe datum, welke bepalend is voor uw positie op de wachtlijst.

Wij brengen €10.00 per jaar in rekening voor een plekje op onze wachtlijst.

Wachtlijst aanmeldformulier: Klik hier

Op welke positie staat u op de wachtlijst Klik hier 

Wilt u zien op welke positie u staat?LET OP: In verband met de privacywet  "Autoriteit Persoonsgevens" zijn alle namen verwijderd en kunt u uw positie op de wachtlijst volgen,aan de hand van uw relatienummer.
Uw relatienummer staat op uw wachtlijst jaarrekening vermeld.

Onze jachthaven heeft boxmaten vanaf de lengte van:  5.00 meter tot 14.00 meter.

Via de wachtlijst een andere plek in de haven.
Als vastligger kunt u ook een andere plek in de haven krijgen, door dat u zich aanmeld op de wachtlijst.

Klik hier  wachtlijst formulier 
De administratie kosten zijn €10.00 per kalenderjaar.

Ruilen van box onderling mag altijd
De kosten per boxruiling zijn € 50,00 .

Box aantallen per meter

5 10    
6-7 22  
7,25-8 20    
8-9 36    
9-10 46    
10-11 53    
11-12 22    
12-13 51    
13-14 30    
Totaal  290    

 

 


De wachtlijst is bijgewerkt d.d.4-2-2020